ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง Triage & Licensing โดย APEC TCTC
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง Triage & Licensing โดย APEC TCTC

วันที่ : 05 กรกฎาคม 2561
โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) TCELS

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) TCELS ได้จัดสัมมนาเรื่อง
Triage & Licensing
โดยได้รับการสนับสนุนจาก APEC Bio-Medical Technology Commercialization
Training Center (TCTC)
และ Association of University Technology Managers (AUTM) ในวันที่ 12-13
กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม Breeze ชั้น 8 โรงแรม Four Points by Sheraton Bangkok
ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1. Triage-Evaluating Invention Disclosures
2. Technology Valuation
3. Strategies to get Licensees to pay
4.Technology Marketing
5. Licensing Deal : Success & Failure case

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/tivjLS หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwbxpxCzivxk6FAdDt5yYfCfgTY56oc46XWk9QLb8fDTTVXQ/viewform

รายละเอียดกำหนดการดูดังแนบ


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next