ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 06 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน                 :        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติให้

1. ผลิตและบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และด้านชุมชนและพื้นที่
2. สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้แก่สถาบันต้นสังกัดและประเทศ
3. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับนานาชาติ อันรวมถึงความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ

ช่วงเวลาการรับสมัคร        :       ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  โดยผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

กลุ่มสาขาที่สนับสนุน        :     การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ / การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่         :     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร.  0 2278 8253 (ชลนภา)
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร    โทร. 0-2470-9621 

รายละเอียดโครงการ : https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12218-call-for-papers-distinguished-research-professor-grant-2562 หรือ http://academics.trf.or.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next