ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง"A Changing World And Business Adaptation"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง"A Changing World And Business Adaptation"

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”  ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2561

หัวข้อที่เปิดรับผลงาน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจและการจัดการ

การเงินและการบัญชี

ภาษา

ศึกษาศาสตร์/การศึกษา

นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

หัวข้ออื่นๆในสายสังคมศาสตร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/conference2018เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next