ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยสมัครเพื่อขอรับทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561 รายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี 


สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ส่งเอกสารผ่าน สวนพ. ภายในวันที่ 5 ต.ค. 61 (กำหนดแหล่งทุนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561) 

ประกาศผล มกราคม 2562 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ttsf.or.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next