ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "การวิจัยด้านความมั่นคง : Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Security Research : Intelligent Logistics for EEC"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "การวิจัยด้านความมั่นคง : Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Security Research : Intelligent Logistics for EEC"

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "การวิจัยด้านความมั่นคง : Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Security Research : Intelligent Logistics for EEC"
 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Lotus Suite ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด เว็บไซต์ http://www.research-expo-register.com/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next