ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งาน "Innovoation Fair 2018" ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งาน "Innovoation Fair 2018" ครั้งที่ 1

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญร่วมงาน งาน “Innovation Fair 2018” ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากนักวิจัย และมีการจัดอบรม เสวนา ความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม   ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ
http://research.buu.ac.th/web2015/file/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%20Innovation%20Fair%20%202018.pdf

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemo4viZ4lLborHgM69UUrwkDbO47vesmZGav42z7ksrCHT6Q/viewform


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next