ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สมศ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สมศ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

วัตถุประสงค์   :  เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การรับสมัคร        :   ผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (กำหนดแหล่งทุน 15 ตุลาคม 2561)

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่         :    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คุณกิตติกันตพงษ์ โทร 0-2216-3955 ต่อ 226
                                                        สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร คุณนิ โทร. 0-2470-9654, 9621  

รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์ม   :   http://www.onesqa.or.th/th/download/932/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next