ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นภายในงานดังกล่าว ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 กันยายน 2561


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next