ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในกายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในกายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี 
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จังหวัดจันทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2561 
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ 1 ส.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next