ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย กลุ่มที่ 2  กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
 
ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/bandditvijai และ https://tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 053-885990


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next