ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Education for Sustainable Community Development)

          ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและส่งผลงานได้ที่ http://gnru2019.cmru.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next