ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/ สอบถามโทร.081-3033-127, 081-869-2370
เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next