ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญเข้าร่วมมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญเข้าร่วมมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์หลักแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 โดยจะมีการจัดงานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งในวันงานจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นเกียรติเพื่อกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั้น       
 
ในการนี้ สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันพลังงานฯ กลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ หรือ คุณศิณพา กาญจนระวีกุล โทรศัพท์ 0-2345-1250-1 โทรสาร 0-2345-1258 E-mai : admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next