ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครขอทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับสมัครขอทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ปี 2562

วันที่ : 25 กันยายน 2561
โดย : มูลนิธิกระจกอาซาฮี

มูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation - AF) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่ โครงการวิจัยใน 5 สาขาคือ Materials Sciences, Life Sciences, Information Sciences and Automatic Control, Environment และ Energy โดยเน้นให้การสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ โครงการวิจัยที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงินทุนโครงการละ 500,000 – 1,000,000 เยน 

 
ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS-Word ไปยัง e-mail : researchfollowup@kmutt.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 
เอกสารประกอบแนบท้าย


เอกสารประกอบข่าว
  > memo
  > guide
  > form

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next