ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นสำหรับการใช้ปลาเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นสำหรับการใช้ปลาเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

วันที่ : 27 กันยายน 2561
โดย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นสำหรับการใช้ปลาเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น    ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/WB1UVg ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิญจนา  มาบุญลือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 9623 หรือ email : ethics@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร pr

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next