ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 
The 57th Kasetsart University Annual Conference 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562

*** ปิดรับผลงานวิจัยหมดเขต 29 ตุลาคม 2561 ***

อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย
1. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยชำระค่าทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000.- บาท พร้อมส่งผลงานวิจัย 
2. ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลงทะเบียน 
ในอัตราเรื่องละ 2,500.- บาท
* คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next