ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561
โดย : วช.

วช. ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” จำนวน 7 รอบดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย 

ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับนักวิจัย 

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย 

ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับนักวิจัย 

ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2176
โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช.
จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next