ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561
โดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน - Reinventing Thailand @ Young Scientists และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่


ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ของ มจธ. จำนวน 30 ท่านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ "นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน - Reinventing Thailand @ Young Scientists" และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ตึกสันตืไมตรี ( หลังนอก ) ทำเนียบรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงทะเบียนแบบตอบรับด่วนที่สุดผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/4WGND8

ในแบบตอบรับมีตัวเลือกประเภทนักวิจัย *
ผู้บริหารหน่วยงาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
นักวิทยาศาสตร์อาวุโส


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next