ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครขอทุนวิจัย Taipei Tech-KMUTT Joint Research Projects ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับสมัครขอทุนวิจัย Taipei Tech-KMUTT Joint Research Projects ประจำปี 2562

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
โดย : National Taipei University of Technology (Taipei Tech)

ด้วย National Taipei University of Technology (Taipei Tech) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย งบประมาณโครงการละ NTD $1,000,000 โดยแบ่งเป็นงบประมาณจาก Taipei Tech จำนวนเงิน NTD $500,000 และงบประมาณจาก มจธ. จำนวนเงิน NTD $500,000

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนจัดทำเอกสารดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS-Word ไปยัง e-mail : researchfollowup@kmutt.ac.th
2. ประวัตินักวิจัย และผลงานวิจัย จำนวน 2 ชุด 
3. รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (อย่างน้อย 5 เรื่อง) จำนวน 2 ชุด
โดยขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > MOU

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next