ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2561
โดย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)  

ทั้งนี้ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ ที่มีกรอบการวิจัย ๓ ประเด็นหลัก (ดูเอกสารแนบ)  ดังนี้

๑. นวัตกรรมทางกฎหมาย
๒. นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์
๓. นวัตกรรมทางฐานข้อมูล

        ในการนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน ๒ ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น (Word และ PDF) มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  


เอกสารประกอบข่าว
  > TOR

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next