ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรม IT & CS Project D-Day Exhibition 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรม IT & CS Project D-Day Exhibition 2018

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรม IT & CS Project D-Day Exhibition 2018 การแสดงผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561 และชมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2018”
 
โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่  19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง LIB 108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next