ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT Talk : Aluminum Superalloy with Strong Nanoprecipitates by Alloying with Scandium, Rare-Earth Elements and Transition Metals
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > KMUTT Talk : Aluminum Superalloy with Strong Nanoprecipitates by Alloying with Scandium, Rare-Earth Elements and Transition Metals

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานวิจัย นวัตกรรมพันธมิตร จะจัดบรรยายพิเศษ KMUTT Talk  ในหัวข้อ “Aluminum Superalloy with Strong Nanoprecipitates by Alloying with Scandium, Rare-Earth Elements and Transition Metals” วิทยากรโดย  David Dunand, Professor of Materials Science and Engineering Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University,USA ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่นสุมิตร ชั้น 9  สำนักงานอธิการบดี 

Three main families of materials are being investigated: 
- Dispersion-strengthened metals: aluminum, nickel and cobalt-base superalloys, and iron-base ferritic superalloys. 
- Metallic foams: Foams based on titanium and nickel; Foams from shape-memory alloys; Freeze cast Cu-, Co-, Fe-, W- and Ni- foams; 3D printed metallic scaffolds using ink precursors. 
- An additional area of study is the use of synchrotron X-ray radiation to study strains, phase composition and texture in battery materials, structural composites, archeological alloys, selective laser melting and biomineralized materials (bone and tooth).

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/UJeV5W 

ปิดรับรายชื่อวันที่  22  พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนภชนก  ยะระพันธุ์  โทร. 02-470-9619 Email : naphachanok.yar@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next