ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Open Call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019 on 26th April 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > Open Call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019 on 26th April 2019

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561
โดย : RSU

The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019. (RSUSSH 2019)

RSUSSH 2019 is co-organized by Rangsit University (Thailand), Prachachuen network (Thailand), Malayan Colleges Laguna (Philippines), Nonglam University (Vietnam), Hanoi University of Science and Technology

The conference will be held at the STUDENT CENTER BUILDING, RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND on 26th April 2019.

RSUSSH 2019 is an international forum for the presentation of technological advances and research results including start up in the fields of Science and Technology, Social Science and Humanities. The conference will bring together leading researchers in field of medical science, scientists and engineers, architectures, education, social science in the domain of interest from around the world. This conference aims to establish a learning network leading to the expansion and development of knowledge beneficial to society and the country

Abstract/Full Paper Submission Deadline

    1 November 2018  - 15 February 2019

more detail to see at https://rsucon.rsu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next