ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป ภายใต้กรอบการวิจัย 3 กลุ่ม คือ 
       1. การดำรงสภาพและยืดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
       2. การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
       3. นวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพบก

ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 ชุด พร้อมซีดี 2 แผ่น มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
(กำหนดส่งแหล่งทุน 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next