ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุน Research Gap Fund ปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ทุน Research Gap Fund ปี 2562

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 17 ธันวาคม 2561
 
เอกสาร แบบฟอร์มดาวโหลดได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12250-research-gap-fund
 
 
ผู้ที่สนใจส่งข้อส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
(กำหนดส่งแหล่งทุน 17 ธันวาคม 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next