ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมประจำเดือนของศูนย์ CELT
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมประจำเดือนของศูนย์ CELT

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561
โดย : ศูนย์ CELT

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ มจธ. เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่านที่สนใจด้านการเรียนการสอน เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ CELT ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner) โดยประกอบด้วยกิจกรรม 4 หัวข้อ ได้แก่

- วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 
หัวข้อ Outcome-Based Education
โดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
หัวข้อ Teaching Spirit & Student Diversity
โดย 
คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

- วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 2561 หัวข้อ Teaching Approaches for Learning Outcomes :Active Learning
โดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

- วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2561 หัวข้อ Assessing Learning Outcomes โดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

*กิจกรรมวันที่ 3-4 .. 2561 เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง หากสนใจแนะนำให้ลงทะเบียนทั้ง 2 วัน


สามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2zodnCA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-470-8385


เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next