ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019---SSIS
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019---SSIS

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS) ระหว่างวันที่ 23- วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World”
May 23 - 25, 2019
National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

Deadline submission: 29 เมษายน 2562

อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icada2019.nida.ac.th/ 



เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next