ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand Joint Authority Research Cess Fund Briefing Session
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand Joint Authority Research Cess Fund Briefing Session

วันที่ : 04 ธันวาคม 2561
โดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand Joint Authority Research Cess Fund Briefing Session ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจโปรดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงทะเบียนผ่านการ Scan QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next