ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ : 30 มกราคม 2561
โดย : ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ

เนื่องด้วยศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำประจำโรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน ในด้านการสำรวจตรวจวัดและประเมินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ และพร้อมจะดำเนินการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานให้สูงขึ้น และส่งเสริมความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการนี้ทางศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์มาในใบสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งเอกสารมาที่อีเมล์ achiraya_bo@hotmail.com โทรสารหมายเลข 02-470-9109 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-470-9658 หรือ 087-599-7166

เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารแนบ1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next