ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : คุณกิตติวัฎ โทร.02-470-9535

เนื่องด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่อง NMR Spectrometer ขนาด 400 เมกะเฮิรตซ์ และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง SI 203  เพื่อให้การบริการด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงองค์กรเอกชน โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดในการใช้บริการและอัตราค่าบริการได้ดังเอกสารแนบ 

เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next