ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ CNKI (China National Knowledge Infrastructure)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ CNKI (China National Knowledge Infrastructure)

วันที่ : 02 มีนาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ CNKI (China National Knowledge Infrastructure)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งการทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure)
http://cstm.cnki.net/stmt
ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
โดยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)

CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals full-text 
Database, China Masters’ Theses Full-text Database, 
China Doctoral Dissertations Full-text Database 
และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

1. Academic Focus: http://cstm.cnki.net/stmt
2. China Academic Journals full-text Database: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…
3. China Masters’ Theses Full-text Database: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…
4. China Doctoral Dissertations Full-text Database: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…
5. China Reference Works Online http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

หรือสามารถเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด https://www.lib.kmutt.ac.th/…/research-su…/online-database/…

เอกสารคู่มือการใช้งานสามารถ Download ได้จาก http://www.uni.net.th/UniN…/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar

สำนักหอสมุด / 2 มี.ค. 61

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next