ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สนพ.ประกาศสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปี2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > สนพ.ประกาศสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปี2561

วันที่ : 19 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ประกาศ การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561 นักศึกษาที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ14 ชั้น ชั้น 6B  โทร 024708098  ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 (ถ้าเลยวันที่กำหนดจะขอไม่รับเอกสาร เนื่องจากต้องดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารพิจารณาฯ ก่อนส่ง สนพ.)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next