ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 (AMM 2018)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 (AMM 2018)

วันที่ : 26 เมษายน 2561
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะมีจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23  (AMM 2018)
ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรของภาควิชาฯ ในวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next