ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์รายวิชา LNG 235 English for Community Work
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประชาสัมพันธ์รายวิชา LNG 235 English for Community Work

วันที่ : 27 เมษายน 2561
โดย : งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ขอประชาสัมพันธ์รายวิชา
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(English for Community Work)
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำงานบริการชุมชน
สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 นี้
เปิดสอน 1 กลุ่ม จำนวนรับ 20 คน 
รายละเอียดดังนี้   
1. รับนักศึกษาที่มีระดับภาษาอังกฤษดี 
2. สนใจทำงานบริการชุมชน
3. พร้อมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในบางสัปดาห์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA217
                                   ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
                                   หรือ โทร.02-470-8716เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประชาสัมพันธ์วิชา LNG235

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next