ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต และ Physics night ครั้งที่ 15
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต และ Physics night ครั้งที่ 15

วันที่ : 04 มิถุนายน 2561
โดย : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต และ Physics night ครั้งที่ 15 โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน SC2109 อาคารฟิสิกส์คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมมุทิตาจิต โดยมี ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาจิต และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผศ.พรเพ็ญ ใยเจริญ ผศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่ร่วมกันพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์ให้เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่เป็นรุ่นอาวุโสได้กลับมาพบปะ และพูดคุยกับคณาจารย์ของภาควิชา อีกทั้งยังได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน สำหรับในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นกิจกรรม Physics night ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดที่บริเวณลานกิจกรรม Learning garden เป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าของภาควิชา โดยมีการพบปะพูดคุย สังสรรค์ และการแสดงแสงสีของภาควิชา อีกทั้งยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าอาวุโสที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจให้แก่ศิษย์เก่าที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานของศิษย์เก่ารุ่นใหม่ๆ โดยมี อาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและเป็นอาจารย์ของภาควิชา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีศิษย์เก่า 

พี่โชคชัย พณิชย์อำนวย (รุ่น 3) พี่ชัยพล มหามงคลสวัสดิ์ (รุ่น 10) และพี่สุชาติ อภิกุลรุ่งเรือง (รุ่น 15) เป็นผู้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำความรู้และความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าร่วมทำงานในบริษัทงานที่ตนสนใจและตรงกับความรู้ที่เรียนมา หรือร่วมมือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานหรืองานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่า รวมทั้งการส่งนักศึกษาฝึกงานในภาคฤดูร้อนเข้าร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังเอาไว้ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมได้สร้างความประทับใจ ความอบอุ่นและความทรงจำที่ดีให้กับคณะครู อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next