ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปิดทำการ วันที่ 11 - 13 มิ.ย. 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปิดทำการ วันที่ 11 - 13 มิ.ย. 2561

วันที่ : 07 มิถุนายน 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกำหนดจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จึงขอปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next