ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอปิดบริการในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอปิดบริการในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

         ตามที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (KM GEN KMUTT & SWU)” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Active Learning ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ ห้อง LIB 108 ของสำนักหอสมุด นั้น    

 

       ในการนี้ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จึงขออนุญาตปิดให้บริการสำนักงานฯ ในวันดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดโครงการและร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

 

          

 

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next