ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 28 มิถุนายน 2561
โดย : สถาบันวิจัยยาง

สถาบันวิจัยยางประกาศจัดโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
หัวข้อการประกวดโครงงานร่างวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเกี่ยวกับผลผลิตน้ำยาง ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2561
นักศึกษาที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.rubber.co.th/ewt_news.php?nid=6708&filename=index 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > ต้นเรื่อง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next