ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี แจ้งปิดทำการ 2 วัน (5-6 กรกฎาคม 2561)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี แจ้งปิดทำการ 2 วัน (5-6 กรกฎาคม 2561)

วันที่ : 02 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพฯ

ด้วยคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   กำหนดจัดสัมมนา เรื่องการระดมสมองทิศทางงานวิจัยในอนาคต  ระหว่างันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561  ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี

ดังนั้น  จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการขอรับบริการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next