ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอปิดบริการในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอปิดบริการในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 02 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

ตามที่ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในส่วนกลุ่มงานต่างๆ ในวันพุธที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ  CB 2406 ชั้น 4 อาคารเรียนร่วม 2 นั้น               

           ในการนี้ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จึงขออนุญาตปิดให้บริการสำนักงานฯในวันและดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป  จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next