ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา จึงหยุดทำการในวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา จึงหยุดทำการในวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2561
โดย : งานกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เนื่องด้วยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไปสัมมนาประจำปี

จึงหยุดทำการในวันที่  5-8 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่ต้องการติดต่อ สามารถมาติดต่อได้ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next