ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน สำหรับอาจารย์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
 
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next