ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี"

วันที่ : 17 สิงหาคม 2561
โดย : งานกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี 

จึงหยุดทำการในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561  ขออภัยในความไม่สะดวก ผู้ที่ต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4708505, 024709508  และจะเปิดเปิดการปกติในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next