ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

วันที่ : 16 สิงหาคม 2561
โดย : หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยงานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง”  โดย ดร.สหธรณ์ เนาวรัตน์พงษ์   (คุณพ่อน้องไอนส์)  ในวันอังคารที่  21 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 – 15.30  น.   ณ ห้อง CB 2201  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

  
สามารถแจ้งชื่อหรือติดต่อสอบถามโทรศัพท์ได้ที่ 02-470-9394  หรือติดต่อ : ผศ.ดร.ดุจเดือน วราโห  (dujduan.war@mail.kmutt.ac.th)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next