ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Windows 10 และ Office365 for Education สำหรับบุคลากร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Windows 10 และ Office365 for Education สำหรับบุคลากร

วันที่ : 16 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งาน  Microsoft Windows 10  และ  Office365 for Education  สำหรับบุคลากรขึ้น ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมโปรแกรม Office365 for Education สำหรับเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยกำหนดจัดจำนวน 3 หลักสูตรดังนี้

   1. Windows 10 + Office365
   2. Office365 Education สำหรับการเรียนการสอน (Educator Workshops)
   3. Office365 Education สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร (Staff Workshops)

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพัชรา โทร.9442 และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://goo.gl/dTteM8


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดหลักสูตร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next