ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program

วันที่ : 26 กันยายน 2561
โดย : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศรับทุน Endeavour Leadership Program หรือทุน ELP (ชื่อเดิมคือทุน Endeavour Scholarships and Fellowships) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour

ทุน Endeavour Leadership Program หรือทุน ELP มี 4 ประเภท ดังนี้
-ทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (Postgraduate (long-term))
-ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
-ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Vocational Education and Training (VET) (long-term))
-ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Executive)

 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next