ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากร มจธ. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ "IEEE Xplore: Resources for Electrical Engineering and Information Technology" ในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากร มจธ. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ "IEEE Xplore: Resources for Electrical Engineering and Information Technology" ในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61

วันที่ : 18 ตุลาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากร มจธ. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ "IEEE Xplore: Resources for Electrical Engineering and Information Technology"
ในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง LIB 114 สำนักหอสมุด
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/7RjNLU
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พ.ย. 61

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next