ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0-2470-8046 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 หรือ ส่งทาง e-mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 ในเวลาทำการเอกสารประกอบข่าว
  > 1.ประกาศรับสมัคร
  > 2.ใบสมัคร
  > 3.ข้อบังคับฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next