ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) MOU ร่วมกับ School of Media Science, Tokyo University of Technology
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) MOU ร่วมกับ School of Media Science, Tokyo University of Technology

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มจธ. และ School of Media Science, Tokyo University of Technology จากประเทศญี่ปุ่น ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน  นำโดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล , อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร จากโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)  และ Professor, Dr. KAKIMOTO, Masanori และ Associate Professor, Dr. OHTA, Takashi ผู้แทนจาก School of Media Science, Tokyo University of Technology ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next