ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ : 14 มีนาคม 2561
โดย : สวนพ.และมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560  โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เข้าร่วมพิธีมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี จากโครงการ “การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบใช้แล้วทิ้งโดยอาศัยนาโนคอมโพสิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซค์และอนุภาคแม่เหล็กนาโนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในเนื้อหมู”  ซึ่งมูลนิธิโทเรฯคัดเลือกหัวข้อวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ มา ณ โอกาสนี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next